Mācību iestāde:Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola