Global searching is not enabled.
Skip to main content

8 Courses 1 Categories

Modified 12 September 2014

Informātika (2014./2015.m.g.)

Rīgas 22. vidusskola

English form 6

Rīgas 22. vidusskola

Informātika 5. klasei

Informātika 5. klasei

Rīgas 22. vidusskola

Informātika 6. klasei (2012./2013.m.g.)

Informātika 6. klasei (2012./2013.m.g.)

Rīgas 22. vidusskola

Informātika 7. klasei

Informātika 7. klasei

Rīgas 22. vidusskola

Informātika 10. klasei

Rīgas 22. vidusskola

Informātika 11. klasei

Rīgas 22. vidusskola

Programmēšanas pulciņš

Programmēšanas un video apstrādes pulciņš