Global searching is not enabled.
Skip to main content

3 Courses 5 Categories

Modified 13 March 2018

Pieaugušo izglītība

Modified 4 October 2018

Viedais ciems

Modified 21 November 2020

Sākumskola 1. - 4. klase

Modified 21 November 2020

Pamatskola 5.-9. klase

Modified 21 November 2020

Vidusskola 10. - 12. klase

Alsungas vidusskola

Bioloģija (7.klase)

Alsungas vidusskola

Datorika

Alsungas vidusskola

Konkurss "Suiti turās!"

Konkursā var piedalīties ikviena ģimene, kura vēlas paplašināt zināšanas par Suitu kultūrtelpu. Par ģimeni šī konkursa izpratnē tiek uzskatīts viens vai vairāki cilvēki. Ģimenei nav obligāti jābūt vienotai ar oficiāli pierādāmām radniecības saitēm.

Lai reģistrētu ģimeni konkursam, pieslēdzieties šai vietnei, ievadot vārdu "suiti".